Makronik her geçen gün değerlerini daha da artırmak adına pek çok kurum ve özel sektör de işbirliği ve faaliyet göstermektedir. Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak , açık , dürüst , karşılıklı kazanmayı esas alan sürdürülebilir işbirlikleri oluştumayı işbirliği politikamız olarak görmekteyiz.


Küresel İşbirliklerimiz

Sanayi İşbirliklerimiz